Dé zorggids van Wageningen

Buurtzorg Wageningen

Buurtzorg Wageningen is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis.

Werkzaam in Wageningen
In Wageningen zijn momenteel 3 teams werkzaam. 

Nieuw soort zorg
Buurtzorg Nederland heeft een nieuw soort zorg ontwikkeld, waarbij het doel is: niet alleen betere oplossingen voor de cliënt, maar ook effectief en duurzaam. Er wordt gekeken naar de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. Het oplossend vermogen en de professionaliteit van de zorgprofessional wordt volledig benut. 

Wat voor buurtzorg?
Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Ze kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen. De buurtzorg biedt thuiszorg vanaf de eerste hulpvraag tot complexe zorg.

Persoonlijk contact 
De patiënten of cliënten krijgen steeds hetzelfde gezicht te zien. Dus niet iemand voor dit en een ander voor dat. Ze gaan voor persoonlijk contact. Tegenwoordig zijn de handelingen van de wijkverpleegkundigen bij de grote organisaties enorm uitgekleed, teruggeschroefd. Daar moet men zich aan een strak tijdschema houden. Wanneer bij buurtzorg Wageningen een behandeling langer duurt, is dat een logisch iets. Zij onderbouwen onze plannen bij het indicatieorgaan.

Zorg op uw manier
U ontvangt de zorg die u nodig heeft op uw manier. Buurtzorg bestaat uit kleine teams die een passie hebben voor het vak.  U leert uw zorgprofessional kennen en zorgen voor een bekend gezicht aan huis. Buurtzorg staat 24/7 klaar voor u, maar ook voor uw familie en hulpverleners. Zo zijn er altijd korte lijnen.

Welke zorg heeft u nodig?
Samen met u kijkt de naar welke zorg u nodig heeft (verpleging en/of persoonlijke verzorging). De wijkverpleegkundige stemt dit ook af met andere hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Heeft u een WLZ-indicatie voor zorg met verblijf? Dan kan Buurtzorg de overbruggingszorg thuis leveren tot het moment dat u wordt opgenomen. 

Kosten buurtzorg
Uw zorgverzekeraar betaalt wijkverpleging. U betaalt GEEN eigen bijdrage en uw eigen risico wordt ook NIET aangesproken. Met alle zorgverzekeraars heeft Buurtzorg, voor het leveren van wijkverpleging, contracten afgesloten.

Heeft u een WLZ-indicatie? Dan betaalt het zorgkantoor de zorg. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vaststelt. Zij brengen geen extra kosten in rekening voor eventuele aanvullende diensten.

Persoonsgebonden Budget (PGB)?
Uw zorgverzekeraar betaalt het persoonsgebonden budget voor persoonlijke verzorging en verpleging. Heeft u een herindicatie nodig? Dan kan de wijkverpleegkundige van Buurtzorg vaststellen wat u aan zorg nodig heeft.

Koopt u zorg in middels een persoonsgebonden budget omdat u een WLZ-indicatie heeft? Dan krijgt u het PGB niet meer op uw rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw zorgverleners.

Churchillweg 5
6707JA WAGENINGEN

Buurtzorg Wageningen