Dé zorggids van Wageningen

Disclaimer

Copyright 2020 de bblthk

G!DS Wageningen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Hiervoor kunnen de bblthk en de primaire informatieverstrekkers (de onderliggende organisaties) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De eindredactie van de ingevoerde gegevens door derden ligt in handen van de bblthk. De bblthk behoudt zich derhalve ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen, of organisatiegegevens te verwijderen of niet te plaatsen.

Auteursrechten op tekst, beeldmateriaal, namen en logo’s op deze site zijn voorbehouden. U mag deze niet gebruiken, kopiëren, distribueren, zenden of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bblthk en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemende organisatie.

Mocht deze site onverhoopt beeldmateriaal bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, wilt u dan contact opnemen met Manja Mekking, directeur van de bblthk, telefoonnummer 06-11402023

Privacybeleid

Voor zover van toepassing handelt G!ds Wageningen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).