Dé zorggids van Wageningen

Huisarts T.J. de Haan

Huisartsenpraktijk de Haan is een huisartsenpraktijk gericht op mensen van jong tot oud. De praktijk ziet alle huisartsgeneeskundige aandoeningen. Het werken als uw huisarts is een teamaangelegenheid. Als gezamenlijk geheel werken zij aan uw zorg.

Team van Huisartsenpraktijk de Haan
De volgende specialisaties zijn aanwezig binnen deze organisatie: huisartsen, assistentes, verpleegkundigen, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ), praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg ouderen, en praktijkondersteuner jeugd.

Kwalificatie
De praktijk beschikt over de volgende kwalificaties: NHG accreditatie

Huisartsenzorg online
Verder is het goed om te weten dat de praktijk ook online zorg aanbiedt. De volgende diensten zijn online beschikbaar: receptenservice voor herhaalrecepten, afspraken, e-consult, inschrijven en inzage van het dossier.

Vragen?
Heeft u vragen over uw gezondheid? Dan kunt u ook kijken op Thuisarts.nl en Moet ik naar de dokter?
Belt u de praktijkassistente? Zij zal u vragen naar de reden van uw afspraak. Dat doet zij om te bepalen bij wie u het beste terecht kunt: de huisarts, verpleegkundige, praktijkondersteuner of de praktijkassistente. Daarnaast kijkt ze hoeveel tijd daarvoor gepland moet worden. Het geeft de mogelijkheid om u voor te bereiden. Daarbij geldt dat er per consult in principe 1 klacht behandeld kan worden. Heeft u meerdere vragen geeft u dat dan svp aan tijdens het maken van de afspraak. Zo kan de assistente zo nodig meer tijd in het spreekuur voor u vrijmaken.

Visites
De visites worden na overleg met de huisarts gepland. De praktijkassistente zal u vragen naar de reden van de visite. Mogelijk vraagt ze u toch naar de praktijk te komen. In veel gevallen kan daar beter onderzoek gedaan worden dan thuis. Mocht u na een ziekenhuisopname de huisarts willen zien, neemt u dan svp contact op met de assistente.

Huisarts_de_Haan-logo.jpg

Binnenhaven 69d
6709PD WAGENINGEN

Huisarts T.J. de Haan